Modelinstructies voor Herroeping

Modelinstructies voor herroeping

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Cavallo Workwear BVBA, Mijnwerkerslaan 12, 3550 Heusden-Zolder, e-mail: info@cavalloworkwear.be[JL1] , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

U staat in voor de kosten voor terugzending van de producten.

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

Aan Cavallo Workwear BVBA, Mijnwerkerslaan  12, 3550 Heusden-Zolder, e-mail info@cavalloworkwear.be[JL2] [RW3] 

 

Ik/Wij geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij de overeenkomst herroepen.

 

Datum sluiting overeenkomst: ……………………………………………………………………………………………..

 

Na(a)m(en) van de consument(en)) (*):…………………………………………………………………………………

 

Adres(sen) van de consument(en) (*): ……………………..……………………………………………………………

 

Handtekening(en) van de consument(en) (*):

 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………

 

Datum (*): ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

(*) In te vullen door de consument(en) bij gebruik van dit formulier voor herroeping van de overeenkomst

 


 [JL1]Juiste emailadres aanvullen aub

 [JL2]uiste emailadres aanvullen aub

 [RW3]